آسوشیتدپرس گزارش داد:‌ تظاهرکنندگان ایرانی هر روز به خیابانها می‌ریزند وعلیه روحانی و خامنه‌ای شعار سر می‌دهند.

41
اهواز قیام - ایران-min

آسوشیتدپرس گزارش داد:‌ تظاهرکنندگان ایرانی هر روز به خیابانها می‌ریزند و علیه فساد دولت شعار می‌دهند و خواستار عدالت هستند. آنان شعارهایی علیه روحانی و خامنه‌ای سر می‌دهند.

خشم تظاهرکنندگان به‌خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی هم‌چنان ادامه دارد. تظاهرات در دهها شهر و شهرک نشان داد که بخش مهمی از مردم مایلند آشکارا به سرنگونی رژیم ایران که توسط آخوندها اداره می‌شود فراخوان بدهند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here