آخوند فاضل میبدی: جامعه ما لبریز از آتشهای نهفته است

14
تظاهرات مردم کازرون

آخوندهای حکومتی نسبت به خطر فوران خشم مردم علیه تمامیت نظام هشدار می دهند.

آخوند فاضل میبدی از باند روحانی گفت: «تحولات اجتماعی و سیاسی ما (همانند آتش سوزی ساختمان پلاسکو) همواره پر از این آتشهای نهفته بوده، آتشهایی که در یک لحظه همه را غافلگیر میکنند و تلی از آوار را در جایی که خیلیها پیشبینی آن را نداشتند، باقی میگذارند.

واقعیت این است که در شرایط فعلی هم درون جامعه ما لبریز از این آتشهای نهفته است، آتشهایی که اعتراضات دیماه سال گذشته تنها قسمت کوچکی از دود ناشی از آن بودند.

جامعه ای که به آگاهی رسیده را نمیشود براحتی برای تظاهر به آرامش ترغیب کرد. روشهای امنیتی و قضایی نیز در بستر چنین جامعه ای خیلی زود تأثیر خود را از دست میدهند. بنابراین برای فرار از وضعیتی که امروز جوادی آملی و دیروز روشنفکران ما هشدار آن را میدادند، اولین نیاز جدی این است که مسئولان و حاکمان ما متوجه باشند که مردم میدانند».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here