شقاوت پاسداران خامنه‌ای درکشتار زنان و قتل‌شهروندان بی‌گناه باخودرو منعکس‌شده دراسناد اورژانس تهران
کشتار سالخوردگان و زدن‌باخودرو به‌افراد جنایاتی‌از پاسداران خامنه‌ای درجریان قیام آبان۹۸، براساس اسناد درونی رژیم
مصاحبه‌بادکتر منوچهر هزارخانی برجسته‌ترین نویسنده، مترجم و روشنفکر معاصر ایران، مسئول کمیسیون فرهنگ‌وهنر در شورای ملی مقاومت
سخنی‌با روشنفکران متعهدبه آزادی مردم‌ایران، ازرحمان کریمی
بیداد علیه زندانیان قتل‌عام‌شده درپوش دادخواهی
بازیگری آگاهانه یا بازی‌خوردن؟ از جمشید پیمان
معنی درود برشاه یک‌شاعردجال، ازمحمد قرایی (م. شوق)
مرجان و بازهم معتادان به خیانت - ایرج مصداقی یک خائن پشت پرده تنظیم و نگارش کتاب‌های لاجوردی
کلوخ‌انداز را، پاداش، سنگ است، از عبدالعلی معصومی
بیانیه ۱۰۰۷زندانی سیاسی درمورد یاوه‌گویی‌های ایرج مصداقی سری پانزدهم با «۲۲۷» امضای افزوده

مرکز اسناد افشاگری

با ما در ارتباط باشید

پربازدیدترین‌ها