آخرین اخبار

-دیپلمات دستگیرشده، اسدالله اسدیکهان خامنه ای

دیپلمات دستگیرشده و تفهیم اتهام به او منشأ هراس در حکومت تروریستی حاکم برایران

دیپلمات دستگیرشده، اسدالله اسدی - پس از تفهیم اتهام و زندانی شدن اسدالله اسدی در بلژیک، حکومت آخوندی از قرار گرفتن دیپلومات تروریست خود...
فراخوان 2320 زندانی زیر حکم اعدام 1

فراخوان ۲۳۲۰ زندانی زیر حکم اعدام و فراخوانهای متعدد دیگر برای لغو حکم اعدام

اعلام فراخوان 2320 زندانی زیر حکم اعدام  و فراخوانهای متعدد دیگر  از سوی زندانیان سیاسی در زندان‌های مختلف برای لغو حکم اعدام فراخوان 2320 زندانی زیر حکم اعدام...
روحانی، رئیس‌جمهور رژیم آخوندی - امید درمانی

روحانی‌اعتراف‌به‌وضعیت‌فوق‌العاده بحرانی،تنهاروزنه‌نجات‌را امیددرمانی‌توصیف کرد

اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران روحانی، رئیس‌جمهور رژیم آخوندی، در روز ۲۲مهر طی سخنانی در دانشگاه تهران در یک اعتراف بی‌سابقه نظام ولایت فقیه...
شدت بخشیدن دژخیمان رژیم اخوندی به فشار علیه زندانیان

ایران:‌ شدت بخشیدن دژخیمان رژیم اخوندی به فشار علیه زندانیان

دژخیمان رژیم آخوندی در زندان گوهردشت کرج بر شدت فشار بر زندانیان سیاسی در سالن ۱۰ بند ۴ افزوده‌اند. آنها با از بین بردن...
مریم رجوی

مریم رجوی به معلمان اعتصابی در سراسر كشور درود فرستاد

اعتصاب معلمان در ادامه رانندگان و بازاریان، مبین خشم و نفرت عموم مردم از دیكتاتوری دینی است روز یکشنبه ۲۲مهر (۱۴ اکتبر) معلمان شریف و...
زندانی شدن اسدالله اسدی

اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی تروریست دربلژیک توسط قاضی تفهیم اتهام و زندانی شد

اسدالله اسدی دیپلومات تروریست رژیم آخوندی رسماً به اقدام برای سوءقصد تروریستی متهم و پس از جلسه بازپرسی در برابر قاضی تحقیق دربلژیک زندانی شد بیانیه دادستانی...
اسدالله اسدی در خاک آلمان دستگیر و تحویل بلژیک مشود

اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی تحویل دادگاه بلژیک شد

دادستانی فدرال بلژیک اعلام کرد: اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم آخوندی  متهم توطئه سوء قصد علیه گردهمایی ایرانیان در پاریس طبق حکم دادگاه آلمان به بلژیک تحویل...