۸مارس ۱۹۲۹ میلادی ترور نخست وزیر اسپانیا

114

سه آنارشیست در شهر مادرید «ادواردو داتو» نخست وزیر وقت اسپانیا را پس از خروج از پارلمان، در اتومبیل هدف گلوله قراردادند . «داتو» که ۶۵ سال داشت, ۳بار نخست وزیر و چندین بار وزیر و نماینده پارلمان اسپانیا شد و یک بار هم به ریاست پارلمان انتخاب گردید. در سال ۱۹۱۲ به همین صورت، «خوزه کانالیاس» یک نخست وزیر دیگر اسپانیا نیز ترور شده بود.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here