۳مارس ۱۸۵۷میلادی جنگ دوم تریاک با چین

218

در این روز انگلستان و فرانسه به چین اعلان جنگ دادند و جنگ دوم تریاک آغاز شد که تا سال۱۸۶۰ ادامه یافت و به شکست نظامی چین انجامید. طبق قراردادهای پایانی این جنگ، دولت وقت چین که از توان نظامی کافی برخوردار نبود قبول کرد که تجارت تریاک انگلستان با چین قانونی شود که نتیجهاش اعتیاد چینیها بود.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here