۲۵۰ میلادی تأسیس کتابخانة گُندیشاپور

226

کتابخانة بزرگ «گُندی شاپور» یا «جندی شاپور» در خوزستان تأسیس شد. این کتابخانه توسط «شاپور اول» فرزند «اردشیر بابکان» سرسلسلة ساسانیان با استفاده از اسیران رومی برپا گردید. «گندی شاپور» به تدریج به یک مرکز مهم علمی در دوران قبل از اسلام تبدیل شد و دانشمندان مختلف ایرانی, هندی, رمی و یونانی در آن به تدریس و تحقیق مشغول شدند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here