«کریستف اشلینگنزیف» علاوه بر سینما، در صحنه تئاتر، با اجرای نمایشهای کوتاه ابعاد مختلفی از زندگی انسان را عرضه کرد، دو نمایش پایانی او، «کلیسای درد» و «آموختن مرگ»، نام داشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.