۲۰۰۰ ميلادي اولين جايزة بين المللي كودكان

اولين جايزة بين المللي كودكان به يك كودك پاكستاني به نام «اقبال مسيح» تعلق يافت. «اقبال» در ۴سالگي توسط والدينش به قيمت ۱۶دلار به يك تاجر قالي فروخته شد و در۱۰ سالگي توانست با كمك نيروهايي كه عليه كار اجباري از كودكان مبارزه مي‌كردند به سوئد و آمريكا برود و ضمن افشاي درد و رنج كودكان در كارگاههاي قاليبافي و انتشار مشاهداتش افكار بين‌المللي را برانگيزد. سرانجام «اقبال مسيح»، طي يك توطئة جنايتكارانه و در حوالي شهر لاهور، در حالي‌كه با دوستانش مشغول دوچرخه‌سواري بود به قتل رسيد.