۱۹۹۱ میلادی راه اندازی نخستین وب سایت در اینترنت

123

پروفسور «تیم برنرز لی» نخستین «وب سایت» را ساخت و به همگان آموخت که چگونه برای خود «وب سایت» بسازند و حرفشان را بدون سانسور و ترس از تعقیب بزنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.