۱۹۷۹ میلادی استعفای دیکتاتور نیکاراگوئه

93

زیر فشارچریکهای نیکاراگویه، ژنران «آناستازیو سوموزا» استعفا داد وازکشور تبعیدشد. براساس طرحی درمذاکرات ساندینیستها و آمریکا، سوموزا که خاندانش از ۱۹۳۳ بر نیکاراگوئه حکومت می‌کرد، استعفا داده و قدرت بوسیلهٌ ساندینیستها جایگزین شد.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here