۱۹۷۳ میلادی درگذشت پیکاسو

«پابلو پیکاسو» نقاش مشهور قرن بیستم و بنیانگذار مکتب کوبیسم، در سن ۹۲ سالگی در فرانسه درگذشت. وی در سال ۱۸۸۱ در اسپانیا بهدنیا آمد و از ۴ سالگی نقاشی را آغاز کرد. پیکاسو یکی از پرکارترین نقاشان بود و گفته میشود نزدیک به بیست هزار تابلوی نقاشی کشیده است.