۱۹۶۹ ميلادی درگذشت هوشی مين، رهبر انقلاب ويتنام

22

«هوشی مين» رهبر انقلاب ويتنام در ۷۹ سالگی درگذشت. وی در سال ۱۹۴۱ پس از بازگشت مخفيانه به كشورش، همراه با عده یی ديگر از مبارزين زمينه «ارتش آزاديبخش خلق ويتنام» را پايهگذاری كرد. اين ارتش كه به اختصار «ويت‌مينه» _اتحاد برای ا ستقلال ويتنام_ ناميده شد، در اوت ۱۹۴۵ به فرماندهی ژنرال «جياپ» وارد «هانوی» شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.