۱۹۶۹میلادی انتخاب دبیر کل سازمان آزادیخش فلسطین

یاسر عرفات؛ رهبر فقید انقلاب فلسطین, در این روز به عنوان دبیر کل سازمان آزادیبخش فلسطین برگزیده شد.