۱۹۵۶ میلادی ملی شدن کانال سوئز

117

کانال سوئز توسط «جمال عبدالناصر» رئیس جمهور وقت مصر ملی اعلام شد. ملی شدن کانال سوئز به دنبال ۸۷ سال استیلای کمپانیهای انگلیسی و فرانسوی بر این آبراه بزرگ بین المللی بود که عایدات آن نیز منافع همان کمپانیها را تأمین میکرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.