۱۹۴۵ میلادی خودکشی رئیس اس.اسهای آلمان

226

«هنریک هیملر» مقام برجسته آلمان نازی و رئیس اس. اس. های آلمان در زندان متفقین خودکشی کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.