۱۹۴۵ میلادی خودکشی رئیس اس.اسهای آلمان

209

«هنریک هیملر» مقام برجسته آلمان نازی و رئیس اس. اس. های آلمان در زندان متفقین خودکشی کرد.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here