۱۹۴۳ میلادی عزل موسولینی؛ دیکتاتور ایتالیا

84

«بونیتو موسولینی» دیکتاتور ایتالیا و متحد هیتلر عزل و دستگیر شد و مارشال «پیترو بادوگلیو» یک دولت جدید را در ایتالیا تشکیل داد.. موسولینی توسط پارتیزانهای ایتالیا در یک دادگاه مردمی محاکمه و اعدام گردید.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here