۱۹۴۲ میلادی تصرف سنگاپور توسط نیروهای ژاپنی در جنگ جهانی دوم

125

نیروهای ژاپنی در پی تهاجم به سنگاپور, موفق شدند نیروهای انگلیسی در این کشور را مغلوب کنند و به جستجوی خانه به خانه برای یافتن نظامیان انگلیسی پرداختند. ژاپنیها از طریق جنگلهای تایلند خود را به سنگاپور رسانده بودند.

نیروهای انگلیسی در نبردهای جنگلی ضعیفتر از ژاپنیها بودند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here