۱۹۴۱ میلادی خروج ایتالیا از اتیوپی

دولت ایتالیا دستور خروج نیروهای خود از اتیوپی را صادر کرد و بدین ترتیب به اشغال این کشور پایان داد.