۱۹۴۱ میلادی اشغال یونان و بمباران بلگراد

خاک یونان توسط نیروهای هیتلر اشغال شد و به طور همزمان ارتش نازی بلگراد را بمباران کرد و حدود دو هزار و پانصد تن از مردم شهر به قتل رسیدند و صدها ساختمان ازجمله کتابخانهٌ ملی بلگراد که شمار زیادی آثار قرون وسطی را درخود داشت ویران گردید.