۱۹۳۹ ميلادی رد درخواست پناهندگی تروتسكی

17

در اين روز دولت فرانسه درخواست پناهندگی «تروتسكی » را كه از تعقيب استالين گريخته بود، رد كرد. ابن اقدام نقطه ضعفی در تاريخ فرانسه كه به مأمن پناهجويان شهرت داشت، بهشمار ميآيد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.