۱۹۲۸ میلادی قتل رئیس جمهوری مترقی مکزیک

203

«آلوارو اوبرگون» پیش از آغاز دومین دور ریاست خود برجمهوری مکزیک، ترور شد. وی ضمن اصلاحات, بسیاری از کشاورزان را صاحب زمین کرده و جامعه را از تبه کاری پاک کرده بود. او به قوانین و مقررات اهمیت می داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.