۱۹۲۶ میلادی کشف شهر گمشدة «مایا» و تمدن درخشان بومیان قاره آمریکادر این روز اعلام شد که شهر باستانی «مایا» ها که اغلب در آمریکای مرکزی و جنوب مکزیک امروز زندگی میکردند, در جنگلهای «یوکاتان» کشف شده است. باستانشناسان آمریکایی ضمن مطالعه آثار باستانی کشف شده در شمال مکزیک, به وجود شهری به نام «موییل» با تمدنی درخشان پی برده بودند و چون نمییافتند, آن را شهر گمشده میخواندند.

118
در این روز اعلام شد که شهر باستانی «مایا» ها که اغلب در آمریکای مرکزی و جنوب مکزیک امروز زندگی میکردند, در جنگلهای «یوکاتان» کشف شده است. باستانشناسان آمریکایی ضمن مطالعه آثار باستانی کشف شده در شمال مکزیک, به وجود شهری به نام «موییل» با تمدنی درخشان پی برده بودند و چون نمییافتند, آن را شهر گمشده میخواندند.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here