۱۹۲۰ میلادی اعدام فرماندة سپیدها

93

نیروهای ارتش سرخ شوروی در سیبری بر نیروهای ضد انقلاب که به سپیدها معروف بودند پیروز شدند و فرمانده آنها دریاسالار «الکساندر کولیچاک» را اعدام کردند. «کولیچاک» که با حمایت دولتهای اروپای غربی، ژاپن و آمریکا حکومت ضدبلشویکی تشکیل داده بود, در سال ۱۹۱۷ فرماندة ناوگان روسیه در دریای بالتیک بود که انقلاب بلشویکی پیروز شد. وی از همان زمان با دولت تازه تأسیس شوروی وارد جنگ شده بود.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here