۱۹۱۶ میلادی زادروز کاشف ساختار ملکولی DNA

189

«دکتر فرانسیس کریک» پس از کشف ساختار ملکولی DNA در مارس۱۹۵۳ گفت همه موجودات زنده دارای «دی ان ا» هستند و این کشف کلید اکتشافات مهمی خواهد بود. وی افزود دیگر تکلم به یک زبان و اقامت در یک نقطة جغرافیایی دلیل انتساب فرد به یک نژاد نیست.

با این آزمایش، در ماه مه ۲۰۰۶ معلوم شد که یک استاد دانشگاه در ایالت فلوریدای آمریکا از نسل چنگیزخان مغول است.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here