۱۹۱۰ میلادی درگذشت میکرب شناس معروف آلمانی

171

«روبرت کخ»، کاشف میکروب «سل» در سال ۱۸۴۳ درهانوفر آلمان متولد شد. نام «روبرت کخ» بهخاطر کشف بیماری مسری وخطرناک «سل» یا «توبرکولوزیس» در سال ۱۸۸۲ در تاریخ علوم باقی ماند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here