۱۹۰۱ میلادی در گذشت ملکه ویکتوریا

280
Queen-Victoria

ویکتوریا ملکه مقتدر انگلستان در این روز در ۸۲ سالگی در گذشت و با مرگ او یک دوره تاریخی امپراتوری بریتانیا پایان گرفت. ویکتوریا از سال ۱۸۳۷ به مدت ۶۴سال بر این امپراتوری سلطنت کرد. گستردگی مستعمرات بریتانیا در شرق و غرب عالم به قدری بود که در زمان ملکة ویکتوریا گفته میشد آفتاب بر پرچم انگلستان غروب نمیکند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.