۱۹۰۰ میلادی تأسیس حزب کارگر انگلستان

102

۸سال پس از راهیابی «جیمز هاردی» کارگر معدن بخ مجلس نمایندگان, اتحادیههای کارگری انگلستان تأسیس حزب کارگر را اعلام داشتند. این حزب ۶سال پس از تأسیس, ۲۹ نماینده و ۴سال بعد ۴۲نماینده را به پارلمان فرستاد و بهتدریج در رقابت با حزب محافظه کار, جای حزب لیبرال را گرفت. حزب کارگر در سال۱۹۲۴ برای نخستین بار موفق به تشکیل کابینه گردید و زمام امور انگلستان را بهدست گرفت.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here