۱۸۸۱ میلادی زادروز کاشف پنی سیلین

99

«الکساندر فلمینگ» باکتری شناس اسکاتلندی در سال ۱۹۲۸ روی عوامل بیماریها مطالعه میکرد متوجه شد یک قطعه «کپک» که در تشتک کشت افتاده بود در اطراف خود میکروبها را کشته است. این منجر به کشف «پنی سیلین» شد.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here