۱۸۷۷ میلادی آغاز جنگ های دو سالة روسیه و عثمانی.

183

روسها بهانة جنگ را نجات اسلاوهای بالکان از سلطه عثمانی عنوان کردند، ولی هدف حقیقی روسیه, دستیابی به آبهای گرم مدیترانه بود.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here