۱۸۷۷ میلادی آغاز جنگ های دو سالة روسیه و عثمانی.

211

روسها بهانة جنگ را نجات اسلاوهای بالکان از سلطه عثمانی عنوان کردند، ولی هدف حقیقی روسیه, دستیابی به آبهای گرم مدیترانه بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.