۱۸۵۷ میلادی درگذشت اگوست کنت

198
«اگوست کنت» فیلسوف معروف و پوزیتیویست فرانسوی در ۵۹ سالگی درگذشت. وی معتقد بود هرگونه اطلاعاتی، باید با حواس بشر محک بخورد تا حقیقتش اثبات شود.. «اگوست کنت» ۶ جلد کتاب در زمینه «پوزیتیویسم» و کتابهایی در زمینة «هندسة تحلیلی» و علم «نجوم» نوشت.
Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here