۱۸۰۲ میلادی درگذشت بنیانگذار بافت شناسی

129

«فرانسوا زاویا بیشا» کالبد شناس فرانسوی ۲۱ نوع بافت را در بدن انسان شناسایی کرد. اکتشافات «فرانسوا بیشا» پایهیی شد برای بافتشناسی که در قرن ۱۹ و۲۰ در دانش کالبدشناسی, بافت شناسی(هیستولوژی) و آسیب شناسی به اوج رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.