۱۷۶۸ میلادی شجاعت یک روزنامه نگار قرن هجدهم

173

«جان ویلکس» روزنامه نگار انگلیسی به خاطر سرمقالة نشریهاش به دستور پادشاه انگلستان (جورج سوم) بازداشت شد. وی در این مقاله به نطق پادشاه انتقاد کرد و نوشت: 

پادشاه در این نطق از قرارداد صلح پاریس که به زیان انگلستان بود تمجید کرد. آیا پادشاه از عدم رضایت مردم آگاه است؟ اگر آگاه نیست از ملت جداست و اگر می داند و از قرارداد تمجید کرده خائن است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.