۱۷ زندانی اهل تسنن در زندان ارومیه که برای انتقال به بند زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بودند، از طرف پاسداران جنایتکار خامنه ای در این زندان بشدت تحت فشار قرار گرفتند،

237

۱۷ زندانی اهل تسنن در زندان ارومیه که برای انتقال به بند زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بودند، از طرف پاسداران جنایتکار خامنه ای در این زندان بشدت تحت فشار قرار گرفتند، مزدوران رژيم آنها را در بندهای مختلف پراکنده کرده و سازمان‌دهندگان اعتصاب را بشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. 

همه زندانیان اعتصابی از ملاقات با خانواده خود محروم شده و حتی پس از ضرب و شتم شدید به آنها رسيدگي درماني نمی‌شود.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here