۱۶۶۰ میلادی دو رویداد مهم در منطقة بالتیک

182

شکست نظامی دانمارک از سوئد در این روز باعث باز شدن دریای بالتیک به روی کشتی های جنگی همه کشورها شد. دانمارک مانع این کار بود.

در همین روز در سال ۱۹۰۵ نروژ و سوئد _که در سال ۱۸۱۴ به صورت واحد در آمده بودند_ از هم جدا شدند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here