۱۶۱۹ میلادی سرآغاز انتقال برده به آمریکای شمالی

0
68

ناخدای یک کشتی هلندی ۲۰سیاهپوست را که در آفریقا شکار شده بودند به آمریکای شمالی (ویرجینیا) رسانید و به مهاجران انگلیسی این منطقه فروخت. با این اقدام، انتقال برده از آفریقا به آمریکا آغاز شد. در همان زمان، کسانی هم از اروپا بهعنوان «سِروانت» یا خدمتکار به آمریکای شمالی میرفتند و تا قبل از تصفیة هزینة سفرشان با ارباب, در حکم برده او بودند؛ اما ارباب نمیتوانست آنان را بفروشد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here