۱۶۰۷ میلادی ورود انگلیسیها به آمریکای شمالی

184

دسته ایی از انگلیسیها با سه کشتی وارد آبهای شرق آمریکا شدند. آنان در کرانه های ویرجینیا از دهانه خلیج «چساپیک» وارد آبراهی شدند که آن را «جیمز ریور» نامیدند. دریانوردان انگلیسی پس از طی ۳۰ مایل در این آبراه پیاده شدند و نخستین جمعیت انگلیسی را در آمریکا به وجود آوردند.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here