۱۶۰۷ میلادی ورود انگلیسیها به آمریکای شمالی

96

دسته ایی از انگلیسیها با سه کشتی وارد آبهای شرق آمریکا شدند. آنان در کرانه های ویرجینیا از دهانه خلیج «چساپیک» وارد آبراهی شدند که آن را «جیمز ریور» نامیدند. دریانوردان انگلیسی پس از طی ۳۰ مایل در این آبراه پیاده شدند و نخستین جمعیت انگلیسی را در آمریکا به وجود آوردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here