۱۳۸۹ خورشیدی تظاهرات مردم افغانستان علیه رژیم آخوندی

210

مردم هرات افغانستان در اعتراض به سرکوب وحشیانه و اعدامهای ضد بشری توسط دیکتاتوری آخوندی، در مقابل کنسولگری رژیم در هرات تظاهرات کردند و عکس‌های خامنهای و احمدینژاد را به آتش کشیدند.

تظاهرکنندگان که شمار زیادی از آنان را زنان تشکیل میدادند خواستار توقف اعدام افغانها و ایرانیها توسط این رژیم شدند و حکومت استبدادی در ایران را محکوم کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.