۱۳۸۶ خورشیدی درگذشت هنرمند برجسته موسیقی ایران

138

محمود محمودی خوانساری خواننده برجسته موسیقی ملی ایران درگذشت. با روی کارآمدن رژیم خمینی, وی بهعنوان اعتراض, انزوا گزید و تاپایان عمر در تنهایی و فقر به سربرد.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here