۱۳۷۲ خورشیدی درگذشت ابوالقاسم جنتی عطایی

232

«ابوالقاسم جنتی عطایی» نمایشنامه نویس، شاعر و ترانهسرای چیرهدست ایرانی درگذشت. وی نویسندة قصههای شب رادیو ایران در دهة ۴۰ و ۵۰ بود.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here