۱۳۷۱ خورشیدی قیام مردم اسلامشهر در جنوب تهران

227

هزاران تن از مردم اسلامشهر, علیه تخریب خانه هایشان توسط شهرداری بپاخاستند. پاسداران با هلی کوپتر به روی مردم آتش گشودند, ۴نفر را کشتند , صدها نفررا زخمی و بسیاری را دستگیر کردند. مردم بر سر راه خود به تهران مظاهر حکومت را به آتش کشیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.