۱۳۵۹ خورشیدی حملة چماقداران وشهادت ناصر محمدی

181

چماقداران خمینی به انجمن میثاق از انجمنهای محلی هواداران مجاهدین واقع در خیابان عباسی (جنوب غربی تهران ) حمله کردند و انجمن و جوانان مجاهد مستقر در آن را به خاک و خون کشیدند. در این حملة وحشیانه میلیشیای مجاهد خلق «ناصر محمدی» بر اثر شلیک گلوله به سرش توسط پاسداران خمینی به شهادت رسید.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here