۱۳۵۸ خورشیدی شهادت عباس عمانی

26
عباس عمان

کمتر از یکسال پس از سرنگونی رژیم شاه، اولین مجاهد خلق توسط چماقداران خمینی به شهادت رسید. کارگر مجاهد «عباس عمّانی» در حال پخش و نصب تراکتهای مربوط به کاندیداتوری «مسعود رجوی» برای اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری، در یکی از خیابانهای جنوب تهران بود، که مورد حمله و ضرب و جرح شدید چماقداران خمینی قرار گرفت و بر اثر خونریزی مغزی به شهادت رسید.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.