۱۳۳۳ خورشیدی شهادت وارطان در زیر شکنجه

0
67

«وارطان سالاخانیان» مبارز دلیر, از جمله ارمنیان مبارزی بود که پس از کودتای ۲۸مرداد، به چنگ دژخیمان شاه افتاد. او از معدود اعضای حزب توده بود که مقاومت کرد و تا آخرین لحظه حیات خود به خلق و آرمانهایش وفادار ماند و سرانجام با شهادت غرورآفرینش در زیر شکنجه نام خود را در دفتر پیشتازان آزادی ایران ثبت کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here