۱۳۳۳ خورشیدی اعتراض مصدق به رای دادگاه تجدید نظر

11
اعتراض مصدق به رای دادگاه تجدید نظر

دادگاه تجدیدنظر نظامی تهران دکتر «محمد مصدق» را به سه سال زندان محکوم کرد. اما «مصدق» به این دادگاه و حکم آن اعتراض کرد و متقابلا رژیم شاه را رژیمی کودتایی, غیر قانونی و عامل بیگانه معرفی کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.