۱۳۳۱ خورشیدی تأسیس بیمههای اجتماعی کارگران

0
30

دکتر «محمد مصدق» نخستوزیر ملی ایران, در این روز دستور تأسیس فوری سازمان بیمههای اجتماعی کارگران را که از ابتکارهای وی به منظور تأمین رفاه عمومی بود, صادر کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here