۱۳۳۰ خورشیدی پافشاری دکتر مصدق بر سیاست موازنة منفی 

0
64

دکتر مصدق که با اعمال سیاست موازنة منفی باب امتیاز دادن به قدرتهای بزرگ را مسدود کرده بود، طی یک سخنرانی گفت: چون قانون مصوب کنگرة آمریکا مبنی بر ارسال اسلحه به صورت کمک، شرایط مفصل دارد و ما را که میخواهیم کشوری بیطرف و غیر متعهد باشیم از این حالت خارج میسازد، از تمدید قرارداد با آمریکا خودداری کردم تا به میدان درگیری شوروی و غرب تبدیل نشویم

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here