۱۳۰۹ خورشیدی نشر اسکناس ایران از دست انگلیسیها خارج شد

194

دولت وقت ایران, امتیاز چاپ اسکناسهای ایران را که تا آن زمان فقط در دست انگلیسیها بود لغو کرد و بابت این اقدام ۲۰۰ هزار لیره به انگلیسیها غرامت داد!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.