۱۳۰۷ خورشیدی لغو قانون اسارتبار کاپیتولاسیون

178

در سال ۱۲۰۷ خورشیدی معاهدة «ترکمانچای» که متضمن مصونیت اتباع خارجی بود به امضا رسید. با قانون «کاپیتولاسیون» هرگونه مداخله و جنایت از اتباع خارجی در ایران سر میزد، محاکم ایران حق رسیدگی به آن نداشت. صد سال بعد,در ۱۳۰۷ خورشیدی، لغو «کاپیتولاسیون» که از خواستهای آزادیخواهان ایران بود. لغو شد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.