۱۲۸۷ خورشیدی شهادت ملکالمتکلمین

224

«ملک‌المتکلمین» از قهرمانان مشروطه پس از بهتوپ بستن مجلس و شروع استبداد صغیرهمراه با میرزا جهانگیرخان در باغشاه به شهادت رسید. وی خطیب آزاده‌یی بود که شور ضد استبدادی را در مردم بر می‌انگیخت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.