۱۲۸۷ خورشیدی شهادت ملکالمتکلمین

222

«ملک‌المتکلمین» از قهرمانان مشروطه پس از بهتوپ بستن مجلس و شروع استبداد صغیرهمراه با میرزا جهانگیرخان در باغشاه به شهادت رسید. وی خطیب آزاده‌یی بود که شور ضد استبدادی را در مردم بر می‌انگیخت.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here