۱۲۷۵ خورشیدی اعدام میرزا رضا کرمانی

169

«میرزا رضا کرمانی» شهید راه آزادی ایران که «ناصرالدین شاه» قاجار را در حرم «حضرت عبدالعظیم» با شلیک یک گلوله از پای درآورد, اعدام شد. این اعدام با فشار آخوندهای مرتجع و درباری مانند «شیخ حسن شریعتمدار» صورت گرفت.

Print Friendly, PDF & Email

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here